+48 516 911 204 biuro@soletech.pl

Gmina Wasilków na swojej stornie poinformowała jak będzie wyglądał proces uzyskania grantu.

Gmina po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego Gmina zacznie realizacji zadania i w marcu 2021. ogłosimy nabór dla mieszkańców, chętnych do przystąpienia do projektu.

Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinasowanie jednego z następujących wariantów:

  • Wariant A – instalacja fotowoltaiczna (panele PV) przeznaczona do produkcji energii elektrycznej;
  • Wariant B – instalacja solarna (kolektory słoneczne) przeznaczona do produkcji energii cieplnej na potrzeby podgrzewania centralnej wody użytkowej;
  • Wariant C – instalacja hybrydowa – instalacja fotowoltaiczna połączona z instalacją solarną do produkcji energii na potrzeby jednego budynku mieszkalnego;

Wysokość dofinansowania dla jednego mieszkańca nie może przekroczyć 65% poniesionych w ramach inwestycji kosztów i nie może być większa niż:

  • 14 tys. zł. – w przypadku wariantu A i B
  • 24 tys. zł. – w przypadku wariantu C

Moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych będzie dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną mieszkańca, przy czym maksymalnie nie będzie mogła przekroczyć 5 kWP.

Całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej przez objętą Grantem instalację fotowoltaiczną nie może przekroczyć w rocznym rozliczeniu 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej przez mieszkańca z sieci energetycznej w tym samym okresie rozliczeniowym.

Nabór wniosków prowadzony będzie w oparciu o dokumenty zgłoszeniowe (w tym rachunki za energię elektryczną) oraz uwzględniając następujące kryteria:

  • liczba osób rozliczających deklarację PIT w Gminie Wasilków;
  • stopień niepełnosprawności;
  • Karta Dużej Rodziny;
  • korzystanie ze środków publicznych OZE;

Warto dodać że osoby, które złożyły deklarację w naborze rozpoznawczym w 2019 roku otrzymają dodatkowe punkty przy rozpatrywaniu wniosków.

Tabela poniżej przedstawia kryteria:

Źródło : www.wasilkow.pl