+48 516 911 204 biuro@soletech.pl

Zbuduj instalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kWp i zyskaj 5 000 zł dotacji z programu Mój Prąd. Łączny budżet programu to 1 mld złotych i wg założeń ma z niego skorzystać 200 000 gospodarstw domowych!

W dniu 23 lipca 2019 r. zainicjowano nowy program dofinansowań dla budowy instalacji fotowoltaicznych o nazwie „Mój Prąd”. Poznaj najważniejsze informacje o tym programie.

Czego dotyczy program?

 • Budowa instalacji fotowoltaicznych dla odbiorców prywatnych,
 • Moc instalacji fotowoltaicznych objętych wsparciem to od 2 kWp do 10 kWp,
 • Dofinansowanie obejmuje koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.

Kto może ubiega się o dofinansowanie?

 • Osoby fizyczne, które są stroną umowy przyłączeniowej,
 • Dofinansowanie dotyczy wyłącznie nowych urządzeń – wyprodukowanych nie później niż 24 miesiące przed instalacją systemu.

Budżet programu

 • Łączny budżet programu to 1 mld zł,
 • Maksymalne dofinansowanie jednej instalacji to 5 000 zł,
 • Planowana ilość beneficjentów to 200 000.

Inne ważne informacje dotyczące programu „Mój prąd”

 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, to nie może ubiegać się ponownie o wsparcie w ramach programu „Mój prąd”,
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą w formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW,
 • Program dotyczy instalacji, w przypadku których pierwsza płatność została poniesiona po 23.07.2019 r.
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony w momencie składania wniosku o dofinansowanie. Wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co oznacza zakończenie inwestycji),
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność,
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć:
  – fakturę za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
  – dowód zapłaty faktury,
  – dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW),
 • Dofinansowanie nie obejmuje rozbudowy już istniejących systemów fotowoltaicznych,
 • Beneficjent programu jest zobowiązany do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania,
 • Program nie przewiduje stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Pamiętaj, że możesz również skorzystać z ulgi od podatku dochodowego! Możesz odliczyć do 53 000 zł od podstawy opodatkowania przez 6 lat.